Vysvědčení

VYSVĚDČENÍ

  • vysvědčení bude žákům rozdáno v úterý 30. 6. 2020
  • nově si pro vysvědčení mohou přijít také žáci nepřihlášení k docházce do školy
  • žáci nepřihlášení do školních skupin musí s sebou přinést řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení (formulář pod textem)
  • zúčastnit se mohou všichni žáci bez příznaků virového onemocnění
  • žáci se sejdou před školou (1. a 2. třídy před školičkami) v 7.45 hod., pedagogové vyberou čestná prohlášení (žáci ve skupinách nenosí nové)
  • vysvědčení bude rozdáno ve třídách v době od 8 do 8.45 hod., proběhne poslední zvonění pro žáky 9. ročníku
  • škola bude 30. 6. 2020 ukončena v 8.45 hod. pro všechny žáky II. stupně a žáky I. stupně, kteří nedochází do školních skupin
  • žáci, kteří dochází do školních skupin na I. stupni, mohou tento den odejít po rozdání vysvědčení na základě omluvenky od zákonného zástupce
  • pro nepřítomné žáky bude vysvědčení k vyzvednutí ve škole od 30. 6. 2020 (tento den od 12 do 15 hod.), 1. – 3. 7. 2020 od 8 do 15 hod., dále každou středu od 9 do 12 hod.

Čestné prohlášení
https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět