Vzdělávání žáků II. stupně od 12. 10. 2020

9. října 2020

Od pondělí 12. října dojde ke změnám v organizaci vzdělávání žáků II. stupně.

1) STŘÍDAVÁ VÝUKA PO ROČNÍCÍCH
* do školy bude vždy v rámci týdne docházet pouze polovina žáků, zvolili jsme střídání po ročnících
* žáci, kteří do školy dochází, se učí dle rozvrhu s případnými změnami dle organizačních možností školy
* žáci tříd, které do školy nedochází, přechází v daném týdnu na distanční vzdělávání viz bod 2

V týdnu od 12. do 16. 10. dochází do školy žáci tříd 6.A, 6.B, 7.A a 7.B.
V týdnu od 19. do 23. 10. dochází do školy žáci tříd 8.A, 8.B, 9.A a 9.B.

2) DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
* distanční vzdělávání žáků je povinné a řídí se ustanoveními školního řádu
* distanční vzdělávání má tři formy: online výuku synchronní (online hodiny a konzultace dle rozvrhu v aplikaci Teams), online výuku asynchronní (zadání v Edookitu v třídní knize) a případně offline výuku (předání materiálů v tištěné podobě)
* distanční vzdělávání bude z organizačních důvodů začínat v pondělí od 10.00 hod.
* v případě absence vyučujícího budou žáci informováni o způsobu zadání práce tímto učitelem

* rozpis výuky najdou žáci ve svém rozvrhu v Edookitu (poznámka online hodina/konzultace místo místnosti)
* online hodiny jsou povinné, absenci žáka omlouvají rodiče zprávou v Edookitu třídnímu učiteli
* online konzultace jsou dobrovolné, slouží k dotazům žáků k učivu apod., absenci není nutné omlouvat, pokud se v prvních 15 minutách nepřipojí žádný žák, bude konzultace ukončena
* doporučení pro online hodiny a konzultace: délka 30 minut, zapnutá kamera žáka (pokud je to technicky možné), aktivní účast
* online výuka na základě metodiky ministerstva školství nekopíruje celý rozvrh žáků
* v případě problémů s přihlášením do Teams (všichni žáci obdrželi přihlašovací údaje) kontaktujte p. uč. B. Žáka

* pokud žáci nemají možnost účastnit se online výuky z důvodu nedostatečného vybavení ICT, připojení k internetu apod., sdělí toto rodiče třídnímu učiteli zároveň s informací, jakým způsobem se bude žák distančně vzdělávat (Edookit, offline)

3) COVIDOVÉ PRÁZDNINY
* na dny 26. a 27. 10. 2020 vyhlásilo ministerstvo školství volné dny
* následuje státní svátek a podzimní prázdniny (28. – 30. 10. 2020)
* v týdnu od 26. do 30. 9. 2020 tedy vzdělávání žáků nebude probíhat

4) OBĚDY
* žákům, kteří v daném týdnu nedochází do školy, budou obědy hromadně odhlášeny

5) ICT TECHNIKA
* ministerstvo školství tento týden zaslalo škole prostředky na nákup ICT techniky pro distanční vzdělávání
* notebooky jsou přednostně určeny učitelům pro online výuku, případně žákům, kteří počítač nemají
* v těchto dnech jsme uzavřeli výběrové řízení na nákup 25 notebooků, čekáme na jejich dodání, techniku tedy zatím bohužel nemáme k dispozici

6) OSTATNÍ
* nadále platí povinnost žáků II. stupně nosit roušku ve všech prostorách školy
* jsou zakázány sportovní činnosti žáků II. stupně uvnitř i venku (kromě procházek), zpěv a kroužky
* v případě dotazů ohledně organizace výuky v následujících týdnech kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy

Navzdory neustále se měnícím podmínkám se budeme snažit situaci ve spolupráci s vámi zvládnout. Doufám, že se co nejdříve vrátíme k prezenční výuce. O případných dalších změnách bychom vás opět informovali.

Další informace najdete na webu ministerstva školství ZDE.

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět