Základní informace

Zde najdete informace k zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.

Termín zápisu
pátek 26. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod.

sobota 27. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

Místo zápisu
hlavní školní budova Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace

Pozvánka k zápisu
Informace o škole
Pokyn ředitele školy k organizaci zápisu
Desatero pro rodiče dle MŠMT

Průběh zápisu
Před zápisem je vhodné vyplnit elektronickou žádost na adrese http://zapisdozs.brno.cz

Po vyplnění elektronické žádosti obdržíte číselný identifikátor.

Elektronickou žádost vytiskněte a přineste ji k zápisu.

Současně s vyplněním elektronické žádosti lze provést rezervaci konkrétního termínu k zápisu na naší škole. Pokud nenajdete volný či vhodný termín, k zápisu můžete přijít i bez předchozí online rezervace s vytištěnou žádostí. V případě potřeby jsme připraveni pomoci vám s vyplněním a tiskem elektronické žádosti ve dnech zápisu přímo ve škole.

Přinesením již vyplněné žádosti o přijetí/odkladu urychlíte zápis vašeho dítěte do 1. třídy naší školy.

K zápisu se dostavte osobně se zapisovaným dítětem. Předpokládaná doba zápisu je nejvýše 60 minut (motivace dítěte, orientační posouzení školní zralosti dítěte hravou formou, formální záležitosti).

U zápisu předložíte odpovědnému pracovníkovi školy řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu rodiče – zákonného zástupce) a u cizinců doklad o pobytu v České republice.

Zákonný zástupce dítěte může v době zápisu požádat o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti (viz Odklad školní docházky). Zároveň platí, že začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče tyto dokumenty nedoloží, odklad školní docházky o 1 rok bude zamítnut a dítě musí nastoupit školní docházku od 1. 9. 2019.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na výše uvedených stránkách. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ředitele školy. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rodiče si vyzvednou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v kanceláři školy od 20. 5. 2019 do 24. 5. 2019 v době od 7.30 do 15.30 hod.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 16.00 hod. Pozvánka bude rodičům předána při převzetí rozhodnutí o přijetí žáka.

Zpět