Informace k zápisu

Zde najdete informace k zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskutečnila ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 16.00 hod.

Zákonní zástupci si vyzvednou rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v kanceláři školy od 15. 5. 2019 do 24. 5. 2019 v době od 7.30 do 15.30 hod.

Termín zápisu
pátek 26. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. a sobota 27. dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

Místo zápisu
hlavní školní budova Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace

Pozvánka k zápisu
Informace o škole
Pokyn ředitele školy k organizaci zápisu
Desatero pro rodiče dle MŠMT

Průběh zápisu
Před zápisem je vhodné vyplnit elektronickou žádost na adrese http://zapisdozs.brno.cz

Po vyplnění elektronické žádosti obdržíte číselný identifikátor.

Elektronickou žádost vytiskněte a přineste ji k zápisu.

Současně s vyplněním elektronické žádosti lze provést rezervaci konkrétního termínu k zápisu na naší škole. Pokud nenajdete volný či vhodný termín, k zápisu můžete přijít i bez předchozí online rezervace s vytištěnou žádostí. V případě potřeby jsme připraveni pomoci vám s vyplněním a tiskem elektronické žádosti ve dnech zápisu přímo ve škole.

Přinesením již vyplněné žádosti o přijetí/odkladu urychlíte zápis vašeho dítěte do 1. třídy naší školy.

K zápisu se dostavte osobně se zapisovaným dítětem. Předpokládaná doba zápisu je nejvýše 60 minut (motivace dítěte, orientační posouzení školní zralosti dítěte hravou formou, formální záležitosti).

U zápisu předložíte odpovědnému pracovníkovi školy řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu rodiče – zákonného zástupce) a u cizinců doklad o pobytu v České republice.

Zákonný zástupce dítěte může v době zápisu požádat o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti (viz Odklad školní docházky). Zároveň platí, že začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud rodiče tyto dokumenty nedoloží, odklad školní docházky o 1 rok bude zamítnut a dítě musí nastoupit školní docházku od 1. 9. 2019.

Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na výše uvedených stránkách. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ředitele školy. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Rodiče si vyzvednou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí v kanceláři školy od 15. 5. 2019 do 24. 5. 2019 v době od 7.30 do 15.30 hod.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 16.00 hod. Pozvánka bude rodičům předána při převzetí rozhodnutí o přijetí žáka.

Zpět