Zaměstnanci a kontakty

Vedení školy

Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Luděk Balcařík 543211912/kl. 21 vedeni@zshroznova.cz
Zástupce ředitele školy pro I. stupeň Mgr. Jaroslava Holásková 543211912/kl. 26 holaskova@zshroznova.cz
Zástupce ředitele školy pro II. stupeň Mgr. Jakub Žák 543211912/kl. 26 zastupce@zshroznova.cz
Vedoucí školní družiny Kristýna Jelínková 543240675 jelinkova@zshroznova.cz
Výchovný poradce pro 1. – 5. ročník Mgr. Jaroslava Holásková 543211912/kl. 26 holaskova@zshroznova.cz
Výchovný poradce pro 6. – 9. ročník Mgr. Petra Franková 543211912/kl. 23 frankova@zshroznova.cz
Metodik prevence Mgr. Barbora Koryčanská 543211912/kl. 29 korycanska@zshroznova.cz

Kancelář školy

Provozní zaměstnanec Jméno Telefon E-mail
Hospodář Květuše Musilová 543211912/kl. 21 musilova@zshroznova.cz
Ekonom Martina Chalupová 543211912/kl. 34 chalupova@zshroznova.cz

Učitelé I. stupně

Třída Třídní učitel Telefon E-mail
1.A Mgr. Alena Buráňová 543211912/kl. 25 buranova@zshroznova.cz
1.B Mgr. Hana Makovičková 543211912/kl. 25 makovickova@zshroznova.cz
2.A Mgr. Ilona Moravcová 543211912/kl. 27 moravcova@zshroznova.cz
2.B Mgr. Vladimíra Bartošová 543211912/kl. 27 bartosova@zshroznova.cz
3.A Mgr. Věra Tesařová 543211912/kl. 24 tesarova@zshroznova.cz
3.B Mgr. Aneta Korbičková 543211912/kl. 24 korbickova@zshroznova.cz
4.A Mgr. Magda Novotná 543211912/kl. 24 novotna@zshroznova.cz
4.B Mgr. Dagmar Spáčilová 543211912/kl. 24 spacilova@zshroznova.cz
5.A Mgr. Renata Vinterlíková 543211912/kl. 24 vinterlikova@zshroznova.cz
5.B Mgr. Šárka Buřilová 543211912/kl. 24 burilova@zshroznova.cz

Učitelé II. stupně

Třída Třídní učitel Telefon E-mail
6.A Mgr. Vladimír Papík 543211912/kl. 28 papik@zshroznova.cz
6.B Bc. Milena Holubová 543211912/kl. 29 holubova@zshroznova.cz
7.A Mgr. Pavel Čopf 543211912/kl. 28 copf@zshroznova.cz
7.B Mgr. Barbora Koryčanská 543211912/kl. 29 korycanska@zshroznova.cz
8.A Mgr. Lucie Pazderová 543211912/kl. 29 pazderova@zshroznova.cz
8.B Mgr. Blanka Kubů 543211912/kl. 28 kubu@zshroznova.cz
9.A Mgr. Markéta Kernstocková, Ph.D. 543211912/kl. 23 kernstockova@zshroznova.cz
9.B Mgr. Petra Franková 543211912/kl. 23 frankova@zshroznova.cz

Netřídní učitelé

Učitel Telefon E-mail
Mgr. Jan Bilík 543211912/kl. 30 bilik@zshroznova.cz
Mgr. Ivana Korcinová 543211912/kl. 36 korcinova@zshroznova.cz
Mgr. Drahomíra Nováčková 543211912/kl. 36 novackova@zshroznova.cz
Mgr. Tereza Ryšavá 543211912/kl. 36 rysava@zshroznova.cz
Mgr. Vlasta Skácelová 543211912/kl. 36 skacelova@zshroznova.cz
Mgr. Renata Šenkýřová 543211912/kl. 29 senkyrova@zshroznova.cz
Mgr. Miroslava Šmerdová 543211912/kl. 30 smerdova@zshroznova.cz
Mgr. Alena Toulová 543211912/kl. 28 toulova@zshroznova.cz
Mgr. Bohumír Žák 543211912/kl. 32 zak@zshroznova.cz

Speciální pedagog

Pedagog Telefon E-mail
Mgr. Lucie Stránská 543211912/kl. 35 stranska@zshroznova.cz

Asistenti pedagoga

Asistent Telefon E-mail
Bc. Šárka Černá 543211912/kl. 33 cerna@zshroznova.cz
Bc. Marie Kotlanová 543211912/kl. 33 kotlanova@zshroznova.cz
Mgr. Andrea Morkusová 543211912/kl. 33 morkusova@zshroznova.cz
Magda Pilná 543211912/kl. 33 strmen@zshroznova.cz
René Strmeň 543211912/kl. 27 strmen@zshroznova.cz
Magda Zbořilová 543211912/kl. 26 strmen@zshroznova.cz

Hlavní strana