Závěr školního roku a vysvědčení

17. června 2020

#1 ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

 • v týdnu od 22. 6. 2020 budou ve škole probíhat pro přihlášené žáky především třídnické práce (odevzdání učebnic, vyklizení šatních skříněk, odnesení výtvarných pomůcek aj.)
 • skupiny žáků I. stupně, kteří dochází denně do školy, se budou také věnovat závěrečnému opakování učiva, společenským hrám a pohybovým aktivitám
 • skupiny žáků II. stupně, kteří dochází do školy 1x týdně, budou řešit třídnické záležitosti, rozpisy s termíny budou rozeslány Edookitem do konce tohoto týdne
 • učitelé ukončí vzdělávání na dálku 22. 6. 2020
 • žáci, kteří se aktivit ve škole neúčastní, odevzdají učebnice, vyklidí šatní skříňky apod. po domluvě s třídním učitelem

#2 VYSVĚDČENÍ

 • vysvědčení bude žákům rozdáno v úterý 30. 6. 2020
 • nově si pro vysvědčení mohou přijít také žáci nepřihlášení k docházce do školy
 • žáci nepřihlášení do školních skupin musí s sebou přinést řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení (formulář pod textem)
 • zúčastnit se mohou všichni žáci bez příznaků virového onemocnění
 • žáci se sejdou před školou (1. a 2. třídy před školičkami) v 7.45 hod., pedagogové vyberou čestná prohlášení (žáci ve skupinách nenosí nové)
 • vysvědčení bude rozdáno ve třídách v době od 8 do 8.45 hod., proběhne poslední zvonění pro žáky 9. ročníku
 • škola bude 30. 6. 2020 ukončena v 8.45 hod. pro všechny žáky II. stupně a žáky I. stupně, kteří nedochází do školních skupin
 • žáci, kteří dochází do školních skupin na I. stupni, mohou tento den odejít po rozdání vysvědčení na základě omluvenky od zákonného zástupce
 • pro nepřítomné žáky bude vysvědčení k vyzvednutí ve škole od 30. 6. 2020 (tento den od 12 do 15 hod.), 1. – 3. 7. 2020 od 8 do 15 hod., dále každou středu od 9 do 12 hod.

Čestné prohlášení
https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

Zpět