Členové ŠPP a kontakty

Mgr. Petra Franková
vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 6. – 9. ročník, kariérní poradce
tel. 543 211 912 kl. 26
mail: frankova@zshroznova.cz
konzultační hodiny: úterý 14 – 15.30 hod. po telefonické domluvě

Mgr. Jaroslava Holásková
výchovný poradce pro 1. – 5. ročník
tel. 543 211 912 kl. 26
mail: holaskova@zshroznova.cz
konzultační hodiny: úterý 14 – 15.30 hod. po telefonické domluvě

Mgr. Barbora Koryčanská
metodik prevence
tel. 543 211 912 kl.29
mail: korycanska@zshroznova.cz
konzultační hodiny: úterý 13 – 14 hod. po telefonické domluvě

Mgr. Kamila Hrbková
pedagog s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, koordinátor pro žáky s odlišným mateřkým jazykem
tel. 543 211 912 kl. 33
mail: hrbkova@zshroznova.cz
konzultační hodiny: středa 14 – 15.00 hod. po telefonické domluvě

Mgr. Radka Šebelová
školní psycholog
tel. 543 211 912 kl. 35
mail: psycholog@zshroznova.cz
konzultační hodiny: pondělí, úterý a čtvrtek po telefonické domluvě

Schůzku lze individuálně domluvit také mimo uvedené časy.

Zpět