Povinně zveřejňované informace

Název právnické osoby
Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace

Ředitel školy – statutární zástupce
Mgr. Jakub Žák, ředitel školy

Zástupce statutárního orgánu
Mgr. Petra Franková, zástupce ředitele školy pro II. stupeň

Zřizovatel
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69

Datum vzniku příspěvkové organizace
1. 7. 1993

Zřizovací listina
zřizovací listina

Organizační struktura
organizační schéma školy

Kontaktní poštovní adresa/adresa pro osobní návštěvu
Hroznová 1, 603 00 Brno

Úřední hodiny
během školního roku pondělí – čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
v případě změny (prázdniny) jsou úřední hodiny uvedeny na školním webu

Telefonní čísla
k dispozici v sekci Základní informace – Zaměstnanci a kontakty

Internetové stránky
www.zshroznova.cz

Adresa e-podatelny
podatelna@zshroznova.cz

ID datové schránky
3nxmjxs

Bankovní spojení
Komerční banka Brno – město
64034621/0100

IČO
48512672

DIČ
nejsme plátcem DPH

Hlavní dokumenty školy
k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře – Školní vzdělávací programŠkolní řádVýroční zprávy

Rozpočet
k dispozici na internetových stránkách zřizovatele MČ Brno-střed v sekci Hospodaření radnice – Rozpočet příspěvkových organizací

Žádosti o informace
lze podat osobně v kanceláři školy v úředních hodinách, písemně poštou nebo elektronicky na výše uvedené adresy
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Příjem žádostí a dalších podání
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Opravné prostředky
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Formuláře
k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře – Formuláře

Popisy postupů
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Předpisy
předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Sazebník úhrad za poskytovnání informací
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Licenční smlouvy
škola nemá licenční smlouvy

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Hlavní strana