Povinně zveřejňované informace

Název právnické osoby
Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace

Ředitel školy
Mgr. Luděk Balcařík

Zástupce statutárního orgánu
Mgr. Jakub Žák, zástupce ředitele školy pro II. stupeň

Zřizovatel
Statutární město Brno, městská část Brno-střed se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69

Datum vzniku příspěvkové organizace
1. 7. 1993

Zřizovací listina
zřizovací listina

Organizační struktura
organizační schéma školy

Kontaktní poštovní adresa/adresa pro osobní návštěvu
Hroznová 1, 603 00 Brno

Úřední hodiny
během školního roku pondělí – čtvrtek 8.00 – 15.00 hod.
v případě změny (prázdniny) jsou úřední hodiny uvedeny na školním webu

Telefonní čísla
k dispozici v sekci Základní informace – Zaměstnanci a kontakty

Internetové stránky
www.zshroznova.cz

Adresa e-podatelny
podatelna@zshroznova.cz

ID datové schránky
3nxmjxs

Bankovní spojení
Komerční banka Brno – město
64034621/0100

IČO
48512672

DIČ
nejsme plátcem DPH

Hlavní dokumenty školy
k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře – Školní vzdělávací programŠkolní řádVýroční zprávy

Rozpočet
k dispozici na internetových stránkách zřizovatele MČ Brno-střed v sekci Hospodaření radnice – Rozpočet příspěvkových organizací

Žádosti o informace
lze podat osobně v kanceláři školy v úředních hodinách, písemně poštou nebo elektronicky na výše uvedené adresy
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Příjem žádostí a dalších podání
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Opravné prostředky
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Formuláře
k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře – Formuláře

Popisy postupů
řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle Směrnice pro svobodný přístup k informacím

Předpisy
předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Sazebník úhrad za poskytovnání informací
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Licenční smlouvy
škola nemá licenční smlouvy

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Hlavní strana