Školní družina

Kontakty
543 240 675
prijmenivychovatele@zshroznova.cz nebo Edookit

Vychovatelé
Mgr. Žaneta Muronová, vedoucí vychovatelka
Kristýna Jelínková
Mgr. Pavlína Jobánková
Bc. Jitka Kusáková
Mgr. Andrea Morkusová
Gabriela Šnáblová

Provoz školní družiny
Oddělení školní družiny pro žáky 1. – 4. ročníku jsou v provozu od 6.00 do 8.00/8.45 hod. v budově Hlinky 146 a od 11.30 do 16.45 hod. ve školičkách a v budově Hlinky 146.

Vnitřní řád školní družiny
Organizace provozu školní družiny 2022/2023

Zpět