Žákovský parlament

Žákovský parlament funguje na naší škole od roku 2014. V září proběhnou opět volby na dvouleté volební období. Přihlásit se může každý žák či žákyně z 5. až 9. tříd, kdo má chuť reprezentovat svou třídu a podílet se na vytváření přátelské a otevřené atmosféry školy. Každá třída si ve volbách zvolí dva zástupce ze svého kolektivu.

V průběhu roku se ŽP významně podílí na chodu školy. Nejvíce si ceníme celoškolních akcí (Halloween, Jarní jarmark, Barevné jaro či Den proti rakovině). Parlament slouží i jako významný komunikační kanál mezi vedením školy, třídou a učiteli.

Parlament se schází každý týden v úterý (14.00 hod.) v učebně jazyků. Práci žákovské samosprávy organizují p. uč. Franková, p. uč. Geislerová a p. uč. Ryšavá.

Pokud si nás přejete kontaktovat, můžete tak učinit na mailové adrese: parlamenthroznova@seznam.cz

Zpět