Žákovský parlament

Žákovský parlament (ŽP) funguje na naší škole od roku 2014. Členy jsou žáci z 5. až 9. ročníku. Vítán je každý, kdo má chuť reprezentovat spolužáky a podílet se na vytváření přátelské a otevřené atmosféry školy. Každá třída si ve volbách volí dva zástupce ze svého kolektivu.

V průběhu roku se ŽP významně podílí na chodu školy. Organizuje mimo jiné celoškolní akce (Halloween, Jarní jarmark, Barevné jaro nebo Den proti rakovině). Parlament také slouží jako významný komunikační kanál mezi vedením školy, třídami a učiteli.

Žákovský parlament se schází každý týden v úterý (14.00 hod.) v učebně jazyků. Práci žákovské samosprávy řídí p. uč. Písková a p. uč. Štrbík.

Pokud si nás přejete kontaktovat, můžete na mailové adrese: parlamenthroznova@seznam.cz

Zpět