Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny 27. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Začátek vyučování 3. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 7. – 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022
Začátek školního roku 2022/2023 1. 9. 2022
Vydávání vysvědčení 1. pololetí 31. 1. 2022
2. pololetí 30. 6. 2022

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny

1. 9. 2021 (1. ročník)
7. 9. 2021 (2. – 5. třída), 14. 9. 2021 (2. stupeň)
9. 11. 2021 (dle aktuálních opatření, oba stupně)
4. 1. 2022 (dle aktuálních opatření, oba stupně)
5. 4. 2022 (dle aktuálních opatření, oba stupně)
31. 5. 2022 (dle aktuálních opatření, oba stupně)

Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Zápis do 1. třídy
8. 4. 2022 14.00 – 17.00 a 9. 4. 2022 9.00 – 11.00

Dny otevřených dveří
10. 12. 2021 a 1. 4. 2022
8.00 – 11.40 školičky, 8.00 – 15.00 hlavní budova

Termíny pedagogických rad
9. 11. 2021, 25. 1. 2022, 5. 4. 2022, 23. 6. 2022

Úřední hodiny ředitele školy
každý čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.

 

Zpět