Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Začátek vyučování 3. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 13. – 19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023
Začátek školního roku 2022/2023 4. 9. 2023
Vydávání vysvědčení 1. pololetí 31. 1. 2023
2. pololetí 30. 6. 2023

Termíny třídních schůzek (TS) a hovorových hodin (HH)

vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny

1. 9. 2022 (1. ročník, jen TS)
6. 9. 2022 (2. – 9. ročník, jen TS)
8. 11. 2022
10. 1. 2023
4. 4. 2023
6. 6. 2023

Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Zápis do 1. třídy
14. 4. 2023 14.00 – 17.00 a 15. 4. 2023 9.00 – 11.00

Dny otevřených dveří
9. 12. 2022 a 31. 3. 2023
15.00 – 17.00 školičky

Termíny pedagogických rad
8. 11. 2022, 10. 1. 2023, 4. 4. 2023, 26. 6. 2023

Úřední hodiny ředitele školy
každé úterý 14.30 – 15.30 hod.

 

Zpět