Důležité termíny

Období školního vyučování a prázdniny

Začátek školního roku 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Začátek vyučování 3. 1. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Jarní prázdniny 5. – 11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2024
Začátek školního roku 2024/2025 2. 9. 2024
Vydávání vysvědčení 1. pololetí 31. 1. 2024
2. pololetí 28. 6. 2024

Termíny třídních schůzek (TS) a hovorových hodin (HH)

vždy 16.30 – 17.00 hod. třídní schůzky a 17.00 – 18.00 hod. hovorové hodiny

4. 9. 2023 (1. ročník, jen TS)
12. 9. 2023 (2. – 9. ročník, jen TS)
7. 11. 2023
9. 1. 2024
9. 4. 2024
4. 6. 2024

Hovorové hodiny slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáků.
Konzultace lze dohodnout telefonicky s vyučujícími jednotlivě dle potřeby.

Zápis do 1. třídy
19. 4. 2024   14.00 – 17.00

20. 4. 2024   9.00 – 11.00

Dny otevřených dveří
12. 12. 2023   9.00 – 15.00

4. 4. 2024   9.00 – 15.00

Termíny pedagogických rad
7. 11. 2023, 9. 1. 2024, 9. 4. 2024, 25. 6. 2024

Úřední hodiny ředitele školy
každé úterý 14.30 – 15.30 hod.

 

Zpět