Prevence školní neúspěšnosti 2017-2019

Projekt „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126“

Naše škola se zapojila do projektu Statutárního města Brna v rámci OP VVV s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. Cílem projektu je plošná podpora ZŠ na území města Brna při zavádění a realizaci společného vzdělávání a prevence školní neúspěšnosti. Součástí projektových aktivit je podpora doučování, kariérového poradenství s cílem smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským pracovištím nebo podpora práce s rodiči na školách s vysokým počtem znevýhodněných žáků.

Hlavní strana

Hlavní strana