Šablony pro ZŠ II 2019–2021

Projekt „Šablony pro ZŠ II“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014157“

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 naše škola realizovala projekt, jehož cílem byl osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit, prohlubování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

V rámci projektu působili na naší škole speciální pedagog a kariérový poradce. Součástí projektu byla činnost klubu zábavné logiky a deskových her, klubu občanského vzdělávání a demokartického myšlení, klubu komunikace v cizím jazyce a čtenářského klubu pro žáky. Pro účastníky školní družiny působil klub sociálních a občanských dovedností.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Zpět