Jak si zachovat duševní pohodu?

26. března 2021

Současná pandemická situace a s ní spojená ztráta možnosti pravidelně docházet do školy může na děti doléhat a u některých může být spouštěčem psychických obtíží. U dětí se mohou projevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, se kterými si neví rady a mohou se s nimi vyrovnávat nevhodnými způsoby (např. sebepoškozováním, kontrolou příjmu potravy, nadměrným hraním či trávením času na sociálních sítích apod.). Častou reakcí jsou také apatie a ztráta chuti do života. Děti mají na rozdíl od dospělých omezenější prostředky k vyrovnání se s dlouhodobým stresem. Proto je zcela zásadní včasné zajištění potřebné podpory.

Kromě podpory ze strany školy (konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence a školním speciálním pedagogem) je možné využít poradenských služeb:

https://nevypustdusi.cz

https://www.opatruj.se/pece-o-sebe

https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/

Virtuální asistenční centrum (HZS ČR)

Dále uvádíme odkazy na webové stránky zaměřující se na podporu a informovanost rodičů v oblasti rizikového chování dětí:

Tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře

10 tipů pro rodiče do náročného období

Co dělat doma… – tipy na volnočasové aktivity

Prevence z obýváku – online seriál

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

Pracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí

Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně

Lasagne (pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době) a instrukce k jeho vyplnění (video youtube.com)

Vzájemná komunikace je důležitá, proto se na nás v případě potřeby neváhejte obrátit.

Tým školního poradenského pracoviště

Zpět