Šablony pro ZŠ III 2021-2023

Projekt „Šablony pro ZŠ III“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022320“

Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 naše škola realizovala projekt, jehož cílem bylo zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, sociální integrace dětí a žáků.

V rámci projektu působil na škole školní psycholog.

Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií.

Zpět