Volné hodiny

Žáci mohou přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (volná hodina) trávit ve škole pod dohledem. Ke dni 31. 8. 2019 byla ukončena činnost školního klubu. Aktivní způsob trávení přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žákům 6. – 9. ročníků však nadále nabízíme.

Možnosti využití času během volných hodin mezi dopoledním a odpoledním vyučováním:
1) aktivně ve škole (deskové hry, domácí úkoly, příprava na vyučování) – dohled školy
2) ve vestibulu školy – dohled školy
3) mimo školu – neodpovídáme za bezpečnost žáka

V případě první varianty je potřeba dodržet organizační podmínku, že žák bude po obědě čekat v určený čas na vyzvednutí naším zaměstnancem ve vestibulu.

  • volná 5. hod. vyzvednutí 12.05 hod.
  • volná 6. hod. vyzvednutí 13.00 hod.
  • volná 7. hod. vyzvednutí 13.55 hod.

Pokud žák dorazí později, může přestávku ve vyučování trávit dle bodu 2).

Za bezpečnost žáka odpovídáme pouze pokud je přítomen ve škole.

Zpět