Školní klub

Upozorňujeme rodiče žáků II. stupně na možnost pobytu jejich dětí v klubu pod dozorem pedagogického pracovníka. Jedná se o volné hodiny mezi ranním a odpoledním vyučováním. Škola nezodpovídá za bezpečnost žáků, pokud tento čas tráví mimo klub.

Zpět