Školní klub

Upozorňujeme rodiče žáků II. stupně (zejména 6. ročníku) na možnost pobytu jejich dětí v klubu pod dohledem pracovníka školy. Jedná se o volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Škola nezodpovídá za bezpečnost žáků, pokud tento čas tráví mimo školu.

Vnitřní řád školního klubu

Zpět