Proč naše škola?

  1. Jsme úplnou základní školou – s I. a II. stupněm, školní družinou a ideálním počtem žáků (450 žáků – tzn. minimální anonymitou).
  2. První a druhé třídy se učí v samostatných budovách na zahradě.
  3. Výuka anglického jazyka u nás probíhá od první třídy, jsme pilotní škola projektu MMB Angličtina od 1. třídy. Druhý cizí jazyk mají žáci od šesté třídy.
  4. Umožňujeme žákům složit mezinárodní zkoušky z angličtiny.
  5. Podporujeme výuku jazyků výjezdy do anglicky a německy mluvících zemí.
  6. Jsme školou se slovním hodnocením v první třídě. Již přes dvacet let slovně hodnotíme, nestresujeme děti.
  7. Naši žáci mají velkou úspěšnost při přijímacích řízeních na gymnázia a střední odborné školy.

Hlavní strana