Společné vzdělávání

Pro větší obeznámení veřejnosti s tématem inkluze (společné vzdělávání) jsme vytvořili jednoduchou pomůcku – manuál. Zaměřili jsme se na vysvětlení toho, jak jsme ve škole schopni pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde o postupné kroky podpory žáka s problémy ve výuce, kontakty na školní poradenské pracoviště a odpovědi na základní otázky k inkluzi.

Manuál je výstupem projektu Učíme se společně, který podpořila Evropská unie v rámci programu Erasmus+.

2023-2024 Manuál ke společnému vzdělávání

Zpět