Šablony pro ZŠ JAK I 2023–2025

Projekt „Šablony pro ZŠ JAK I“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.02.XX/00/22_002/0006702“

Od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2025 naše škola realizuje projekt, který je zaměřen na personální podporu a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

V rámci projektu působí na škole školní psycholog, školní speciální pedagog a kariérový poradce.

Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií.

 

Zpět