Šablony pro ZŠ 2017-2019

Projekt „Šablony pro ZŠ I“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005401“

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je podpora dětí ohrožených školním neúspěchem, personální podpora – přijetí speciálního pedagoga a další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci projektu budou vedeny kluby zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub pro žáky. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Zpět