Zaměstnanci a kontakty

Vedení školy

Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Luděk Balcařík 543 211 912/kl. 21 vedeni@zshroznova.cz
Zástupce ředitele školy pro I. stupeň Mgr. Jaroslava Holásková 543 211 912/kl. 26 holaskova@zshroznova.cz
Zástupce ředitele školy pro II. stupeň Mgr. Jakub Žák 543 211 912/kl. 26 zastupce@zshroznova.cz
Vedoucí školní družiny Mgr. Žaneta Muronová 543 240 675 muronova@zshroznova.cz

Školní poradenské pracoviště

Funkce Jméno Telefon E-mail
Vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 1. – 6. ročník Mgr. Jaroslava Holásková 543 211 912/kl. 26 holaskova@zshroznova.cz
Výchovný poradce pro 6. – 9. ročník Mgr. Petra Franková 543 211 912/kl. 33 frankova@zshroznova.cz
Školní psycholog Mgr. Radka Šebelová 543 211 912/kl. 35 sebelova@zshroznova.cz
Metodik prevence Mgr. Barbora Koryčanská 543 211 912/kl. 29 korycanska@zshroznova.cz
Speciální pedagog Mgr. Jana Kocourková 543 211 912/kl. 33 kocourkova@zshroznova.cz
Pedagog s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky Mgr. Kamila Hrbková 543 211 912/kl. 33 hrbkova@zshroznova.cz

Kancelář školy

Provozní zaměstnanec Jméno Telefon E-mail
Hospodářka Květuše Musilová 543 211 912/kl. 20 musilova@zshroznova.cz
Ekonomka Martina Chalupová 543 211 912/kl. 34 chalupova@zshroznova.cz
Školník Martin Němeček 543 211 912/kl. 31

Učitelé I. stupně

Třída Třídní učitel Telefon E-mail
1.A Mgr. Pavla Smejkalová 543 211 912/kl. 27 smejkalova@zshroznova.cz
1.B Mgr. Jana Mitášová 543 211 912/kl. 27 mitasova@zshroznova.cz
2.A Mgr. Hana Makovičková 543 211 912/kl. 25 makovickova@zshroznova.cz
2.B Mgr. Michaela Husáková 543 211 912/kl. 25 husakova@zshroznova.cz
3.A Mgr. Šárka Buřilová 543 211 912/kl. 24 burilova@zshroznova.cz
3.B Mgr. Věra Tesařová 543 211 912/kl. 24 tesarova@zshroznova.cz
4.A Mgr. Markéta Šildbergerová 543 211 912/kl. 24 sildbergerova@zshroznova.cz
4.B Mgr. Pavlína Krejčí 543 211 912/kl. 24 krejci@zshroznova.cz
5.A Mgr. Renata Vinterlíková 543 211 912/kl. 24 vinterlikova@zshroznova.cz
5.B Mgr. Lenka Krumpochová 543 211 912/kl. 24 krumpochova@zshroznova.cz

Učitelé II. stupně

Třída Třídní učitel Telefon E-mail
6.A Mgr. Drahomíra Nováčková 543 211 912/kl. 36 novackova@zshroznova.cz
6.B Mgr. Lucie Pazderová 543 211 912/kl. 29 pazderova@zshroznova.cz
7.A Mgr. Karel Imríšek 543 211 912/kl. 30 imrisek@zshroznova.cz
7.B  Mgr. Blanka Kubů 543 211 912/kl. 28  kubu@zshroznova.cz
8.A Mgr. Miroslava Šmerdová 543 211 912/kl. 30 smerdova@zshroznova.cz
8.B Mgr. Markéta Kernstocková, Ph.D. 543 211 912/kl. 28 kernstockova@zshroznova.cz
9.A Mgr. Vladimír Papík 543 211 912/kl. 28 papik@zshroznova.cz
9.B Bc. Milena Holubová 543 211 912/kl. 29 holubova@zshroznova.cz

Netřídní učitelé

Učitel Telefon E-mail
Mgr. Petra Franková 543 211 912/kl. 33 frankova@zshroznova.cz
Mgr. Kamila Hrbková 543 211 912/kl. 33 hrbkova@zshroznova.cz
Mgr. Monika Jašková 543 211 912/kl. 36 jaskova@zshroznova.cz
Mgr. Barbora Koryčanská 543 211 912/kl. 29 korycanska@zshroznova.cz
Mgr. Tereza Písková 543 211 912/kl. 36 piskova@zshroznova.cz
Mgr. Renata Šenkýřová 543 211 912/kl. 29 senkyrova@zshroznova.cz
Mgr. Jan Štrbík 543 211 912/kl. 28 strbik@zshroznova.cz
Mgr. Bohumír Žák 543 211 912/kl. 32 zak@zshroznova.cz

Asistenti pedagoga

Asistent Telefon E-mail
Bc. Petra Babíková 543 211 912/kl. 23 bohata@zshroznova.cz
Bc. Klára Bohatá 543 211 912/kl. 23 bohata@zshroznova.cz
Bc. Šárka Černá 543 211 912/kl. 23 cerna@zshroznova.cz
Jakub Děrgl 543 211 912/kl. 23 dergl@zshroznova.cz
Mgr. Andrea Morkusová 543 211 912/kl. 23 morkusova@zshroznova.cz
Magda Pilná 543 211 912/kl. 25 pilna@zshroznova.cz
Ivana Radová 543 211 912/kl. 23 radova@zshroznova.cz
René Strmeň 543 211 912/kl. 23 strmen@zshroznova.cz
Magdaléna Svobodová 543 211 912/kl. 23 svobodova@zshroznova.cz
Zdenka Targoszová 543 211 912/kl. 27 targoszova@zshroznova.cz

Hlavní strana