Zaměstnanci a kontakty

Vedení školy

Funkce Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy  Mgr. Jakub Žák 543 211 912/kl.21
776 060 019
vedeni@zshroznova.cz
Zástupce ředitele školy
pro I. stupeň
Mgr. Jaroslava Holásková 543 211 912/kl.26 holaskova@zshroznova.cz
Zástupce ředitele školy
pro II. stupeň
Mgr. Petra Franková 543 211 912/kl.26
775 552 023
zastupce@zshroznova.cz
Vedoucí školní družiny Mgr. Žaneta Muronová 543 240 675
775 716 060
muronova@zshroznova.cz

Školní poradenské pracoviště

Funkce Jméno Telefon E-mail
Výchovný poradce
pro 1. – 5. ročník
Mgr. Jaroslava Holásková 543 211 912/kl.26 holaskova@zshroznova.cz
Vedoucí ŠPP, výchovný poradce
pro 6. – 9. ročník
Mgr. Petra Franková 543 211 912/kl.33 frankova@zshroznova.cz
Školní psycholog Mgr. Radka Šebelová 543 211 912/kl.35 sebelova@zshroznova.cz
Metodik prevence Mgr. Barbora Koryčanská 543 211 912/kl.29 korycanska@zshroznova.cz
Pedagog s rozšířenou kompetencí
pro oblast speciální pedagogiky
Mgr. Kamila Hrbková 543 211 912/kl.33 hrbkova@zshroznova.cz

Kancelář školy

Provozní zaměstnanec Jméno Telefon E-mail
Hospodářka Květuše Musilová 543 211 912/kl.20 musilova@zshroznova.cz
Ekonomka Martina Chalupová 543 211 912/kl.34 chalupova@zshroznova.cz
Školník Martin Němeček 723 378 426

Učitelé I. stupně

Třída Třídní učitel Telefon E-mail
1.A Mgr. Lenka Krumpochová 543 211 912/kl.25 krumpochova@zshroznova.cz
1.B Mgr. Michaela Husáková 543 211 912/kl.25 husakova@zshroznova.cz
2.A Mgr. Pavla Smejkalová 543 211 912/kl.27 smejkalova@zshroznova.cz
2.B Mgr. Jana Mitášová 543 211 912/kl.27 mitasova@zshroznova.cz
3.A Mgr. Hana Makovičková 543 211 912/kl.24 makovickova@zshroznova.cz
3.B Mgr. Renata Vinterlíková 543 211 912/kl.24 vinterlikova@zshroznova.cz
4.A Mgr. Šárka Buřilová 543 211 912/kl.24 burilova@zshroznova.cz
4.B Mgr. Věra Tesařová 543 211 912/kl.24 tesarova@zshroznova.cz
5.A Mgr. Markéta Šildbergerová 543 211 912/kl.24 sildbergerova@zshroznova.cz
5.B Mgr. Pavlína Krejčí 543 211 912/kl.24 krejci@zshroznova.cz

Učitelé II. stupně

Třída Třídní učitel Telefon E-mail
6.A Mgr. Barbora Koryčanská 543 211 912/kl.29 korycanska@zshroznova.cz
6.B Mgr. Monika Jašková 543 211 912/kl.36 jaskova@zshroznova.cz
7.A Mgr. Drahomíra Nováčková 543 211 912/kl.36 novackova@zshroznova.cz
7.B Mgr. Lucie Pazderová 543 211 912/kl.29 pazderova@zshroznova.cz
8.A Mgr. Jan Štrbík 543 211 912/kl.28 strbik@zshroznova.cz
8.B Mgr. Blanka Kubů 543 211 912/kl.28 kubu@zshroznova.cz
9.A Mgr. Miroslava Šmerdová 543 211 912/kl.30 smerdova@zshroznova.cz
9.B Mgr. Markéta Kernstocková, Ph.D. 543 211 912/kl.28 kernstockova@zshroznova.cz

Netřídní učitelé

Učitel Telefon E-mail
Bc. Milena Holubová 543 211 912/kl.29 holubova@zshroznova.cz
Mgr. Kamila Hrbková 543 211 912/kl.33 hrbkova@zshroznova.cz
Mgr. Thi Lam Nguyenová 543 211 912/kl.36 nguyenova@zshroznova.cz
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 543 211 912/kl.30 kolarova@zshroznova.cz
Mgr. Aneta Korbičková 543 211 912/kl.24 korbickova@zshroznova.cz
Mgr. Vladimír Papík 543 211 912/kl.28 papik@zshroznova.cz
Mgr. Tereza Písková 543 211 912/kl.36 piskova@zshroznova.cz
Mgr. Renata Šenkýřová 543 211 912/kl.29 senkyrova@zshroznova.cz
Mgr. Bohumír Žák 543 211 912/kl.32 zak@zshroznova.cz

Asistenti pedagoga

Asistent Telefon E-mail
 Aneta Adamová 543 211 912/kl.23 adamova@zshroznova.cz
Bc. Klára Bohatá 543 211 912/kl.23 bohata@zshroznova.cz
Bc. Šárka Černá 543 211 912/kl.23 cerna@zshroznova.cz
Jakub Děrgl 543 211 912/kl.23 dergl@zshroznova.cz
Martina Matoušková 543 211 912/kl.23 matouskova@zshroznova.cz
Mgr. Andrea Morkusová 543 211 912/kl.23 morkusova@zshroznova.cz
Gabriela Navrátilová 543 211 912/kl.23 navratilova@zshroznova.cz
Magda Pilná 543 211 912/kl.25 pilna@zshroznova.cz
Ivana Radová 543 211 912/kl.23 radova@zshroznova.cz
René Strmeň 543 211 912/kl.23 strmen@zshroznova.cz
Zdenka Targoszová 543 211 912/kl.27 targoszova@zshroznova.cz

 

Hlavní strana