Ochrana osobních údajů (GDPR)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob
Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců

Zpět