Obědy od září 2019

Od září 2019 bude spuštěn nový stravovací systém. O této skutečnosti byli zákonní zástupci žáků informování v průběhu školního roku 2018/2019.

Informační leták ŠJ Bakalovo náb. ke změně stravovacího systému byl rozdán na třídních schůzkách 16. 4. 2019, zároveň byl rozeslán rodičům elektronicky (Edookit) a na web školy bylo umístěno upozornění. S dokumentem se prosím seznamte.

Od pondělí 6. 5. 2019 si žáci a zaměstnanci školy mohou zakoupit identifikační čip potřebný od září 2019 ke stravování ve školní jídelně.

Strava se bude od nového školního roku administrovat na webu www.strava.cz. Údaje potřebné pro přihlášení do systému:
– výběr jídelny: 10883
– uživatel: variabilní symbol strávníka
– heslo: variabilní symbol strávníka (lze změnit)

ŠJ Bakalovo náb. doporučuje platbu obědů formou inkasa. Pokud rodiče zvolí tento způsob úhrady, je nutné:
– na mail sj.bakalovo@seznam.cz zaslat jméno strávníka + číslo účtu, ze kterého bude inkaso odečítáno
– zadat inkasní platbu v bance plátce (rodiče), číslo účtu ŠJ Bakalovo náb. je 13034621/0100
– zvolit inkasní limit takový, aby pokryl měsíční stravné (upozorňujeme na větší částku u sourozenců)

Další možnosti plateb jsou uvedeny v dokumentu Důležité informace k novému stravovacímu systému.

Výdej čipů k novému stravovacímu systému
Důležité infromace k novému stravovacímu systému
Předpis plateb obědů na školní rok 2019/2020

S případnými dotazy se obracejte na ŠJ Bakalovo náb. (tel. 543213254, 722564046; mail sj.bakalovo@seznam.cz, jidelna@jidelnabakalka.cz). Úřední hodiny kanceláře jsou 7.30 – 14.00 hod.

Zpět