Obědy

Informace 21. 8. 2023

   • školní jídelna bude v době prázdnin v provozu od 21. 8.do 30. 8. 2023 v čase 8.00–14.00 hod. (v budově školní jídelny na ulici Hlinky 146)
   • žáci mají možnost výběru ze tří jídel
   • výdej obědů do jídlonosiče od 11.00 do 11.45 hodin
   • strávníci s dietou (celiaci apod.) musí školní jídelně předložit lékařské potvrzení
    (např. kopie zaslaná mailem)
   • cena oběda pro školní rok 2023/2024 pro žáky:
    7-10 let – 35 Kč, 11-14 let – 37 Kč, 15 a více – 39 Kč
   • administrace obědů bude nadále probíhat přes aplikaci Strava
   • žádáme všechny strávníky (příp. jejich rodiče) o kontrolu nastavené platby za obědy
   • následně lze objednat obědy na začátek školního roku 2023/2024
   • kód školní jídelny je 0805
   • stravné lze zaplatit bankovním převodem na účet 13632621/0100 – vždy uveďte variabilní symbol
   • NOVÍ STRÁVNÍCI
   • přihlášku ke stravování je možné odevzdat osobně (Hlinky 146), kde je nutné zakoupit čip (v hodnotě 80,- Kč, pozakoupení zůstává ve vlastnictví strávníka)
   • přihlašovací údaje (vč. variabilního symbolu) obdrží rodiče mailem na základě vyplněné přihlášky
   • případné dotazy a problémy řešte prosím přímo s pracovníky ŠJ Horní viz kontakty v následujících odkazech:
    Odkaz na aplikaci Strava ZDE.
    Odkaz na kontakty na školní jídelnu Horní ZDE.

  Přihláška ke stravování ŠJ Horní


  Informace 17. 8. 2022

      • administrace obědů bude nadále probíhat přes aplikaci Strava (během prázdnin byla převedena data strávníků ze ŠJ Bakalovo náb. do ŠJ Horní)
      • strávníci již obdrželi mail s informacemi k přihlášení do systému, pokud jste jej nedostali, kontaktujte školní jídelnu
      • kód školní jídelny je nově 0805, uživatelské jméno a heslo by mělo zůstat stejné jako doposud
      • žádáme všechny strávníky (příp. jejich rodiče) o kontrolu nastavené platby za obědy
      • následně lze objednat obědy na začátek školního roku 2022/2023
      • pokud žák nemá čip, nový bude možné zakoupit v naší školní jídelně od 22. do 31. 8. 2022 (od 8 do 14 hod.)
      • strávníci s dietou (celiaci apod.) musí školní jídelně předložit lékařské potvrzení (např. kopie zaslaná mailem)
      • případné dotazy a problémy řešte prosím přímo s pracovníky ŠJ Horní viz kontakty v odkazu

  Odkaz na aplikaci Strava ZDE.

  Odkaz na kontakty na školní jídelnu Horní ZDE.


  Informace 31. 5. 2022

  Novým dodavatelem obědů bude Školní jídelna Brno, Horní 16, příspěvková organizace.

  Změna dodavatele obědů je organizačně a administrativně náročná, proto bych vás chtěl požádat o úzkou spolupráci. Je nutné dořešit záležitosti spojené se změnou, aby vše proběhlo v poklidu.

  ČIPY PRO VÝDEJ OBĚDŮ
  Pro výdej stravy slouží nyní a budou také v příštím školním roce čipy. Současní strávníci mají nakoupené čipy ze ŠJ Bakalovo nábřeží a jsou dvě možnosti:

  1. Čip si strávník ponechá. Ten již nebude zálohovaný a vratný. V tomto případě nemusí žák/rodič cokoli řešit a se stejným čipem bude žák odebírat stravu i nadále. Stávající čip bude tedy automaticky převeden k novému dodavateli školní stravy.
  2. Čip strávník vrátí. Za nepoškozený čip žák obdrží zaplacenou zálohu a dále si bude muset zakoupit nový čip za 80 Kč. Čip nebude zálohovaný a vratný.
   Důležité upozornění:
   Stávající je možné vrátit v naší školní jídelně pouze od 22. 6. do 28. 6. 2022.
   Nový čip bude možné zakoupit v naší školní jídelně od 22. 8. do 31. 8. 2022 (od 8 do 14 hod.).

  PŘEPLATKY OBĚDŮ
  Přeplatky za obědy u ŠJ Bakalovo nábřeží budou vráceny na účty, které jsou zadány v aplikaci Strava. Žádáme rodiče, aby zkontrolovali a případně aktualizovali správné číslo účtu.

  TRVALÉ PLATBY A INKASA
  Rodiče obratem zruší trvalé platby a inkasa obědů u ŠJ Bakalovo nábřeží. Nastavení nových plateb bude probíhat na základě informací dodaných ŠJ Horní.

  PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU ŠKOLNÍ STRAVY
  Strávníci, kteří budou v příštím školním roce odebírat obědy, dodají do 30. 6. 2022 vyplněnou přihlášku ke stravování na vrátnici školy do určené schránky. Velmi důležité je čitelně uvést mail, na který dojdou nové přihlašovací údaje do objednávací aplikace www.strava.cz.

  CENA OBĚDŮ
  Cena obědů pro příští školní rok (výše se může dle cen potravin a energií změnit):
  Žáci 7 – 10 let 33 Kč, 11 – 14 let 35 Kč, 15 a více let 37 Kč
  Zaměstnanci 60 Kč

  VÝBĚR OBĚDŮ
  Od školního roku 2022/2023 budou moci strávníci vybírat oběd z více možností. Pravidla dietního stravování budou obdobná jako doposud.

  PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
  Objednávání a odhlašování bude probíhat přes aplikaci Strava. Případně je možné kontaktovat ŠJ Horní mailem nebo telefonicky.

  DALŠÍ INFORMACE
  Seznamte se s přílohami tohoto dokumentu. Podrobnější informace ke stravování najdete na webu ŠJ Horní www.sjhorni.cz, kde jsou také kontakty na jídelnu.

  ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
  Odhláška obědů v závěru školního roku bude možná v naší školní výdejně do 21. 6. 2022. Datum je ovlivněno tím, že zaměstnanci budou kromě výdeje obědů administrovat případné vracení čipů.

  Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy

  Přihláška ke stravování ŠJ Horní
  Informace ke stravování ŠJ Horní

Zpět