Dotazníkové šetření Mapa školy

11. dubna 2018

Ve dnech 15. – 30. 4. 2018 proběhne ve škole dotazníkové šetření SCIO Mapa školy pro všechny žáky, rodiče a zaměstnance. Naším cílem je zjistit, co se nám daří a co bychom měli eventuálně změnit. Informace k dotazníku (vč. hesla k přihlášení) obdrželi zákonní zástupci žáků na třídních schůzkách, případně mohou kontaktovat třídní učitele. Pro vyplnění jděte na www.mapaskoly.cz. Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Zpět