English Club

13. září 2006

ZŠ Brno – Hroznová 1Ve školním roce 2006/2007 na naší škole nově vzniká kroužek anglického jazyka pro žáky šestých a sedmých tříd. Cílem /Anglického klubu je další rozvoj jazykových dovedností a především jejich uplatnění. Nepůjde nám příliš o prohlubování znalosti gramatiky nebo slovní zásoby, těmto oblastem se dostatečně věnujeme vhodinách angličtiny. Spíše se budeme seznamovat spodobami jazyka, které zvyučování tolik neznáme.


Na co se můžeme těšit

speaking / další aktivity pro rozvoj mluvené angličtiny
projects / dlouhodobější projekty
plays / divadelní hry
music / angličtina vpísničkách
reading texts / čtení zajímavých anglických textů

je pro ty, kteří chtějí dělat něco navíc, poznávat nové věci a mají rádi angličtinu. Všechno bude probíhat hravou formou, budeme rozvíjet schopnosti každého jednotlivce a vzájemnou spolupráci mezi žáky.


Další informace (kdy, kde apod.) se dozvíte během září.


Zpět