„Honba“ za plasty

4. května 2021

Organická chemie je definována jako chemie sloučenin uhlíku. Organické sloučeniny na rozdíl od sloučenin anorganických obsahují atomy jen několika málo prvků periodické tabulky.

Žáci 9. ročníku nyní v chemii zjistili, že organická chemie zahrnuje i plasty, bez kterých si dnešní žití pomalu ani nedokážeme představit. Najdeme je totiž na mnoha místech – obalový a stavební materiál, oblečení, nápojové láhve. Úkolem deváťáků bylo prohlédnout si plastové výrobky, které se běžně nacházejí v jejich domovech a zjistit, které materiály se použily při výrobě jednotlivých předmětů. Výsledkem bylo, že nejčastěji se používají materiály PE (polyethylen), PP (polypropylen) a PS (polystyren).

V rámci této kapitoly jsme si také připomněli, že je třeba plasty pečlivě třídit, protože jsou důležitou druhotnou surovinou.

Škoda jen, že letošní deváťáci nemohli osobně navštívit tradiční prohlídku třídírny brněnské spalovny. Propojení teorie s praxí je to, co mě i žáky na hodinách chemie nejvíce baví.

p. uč. Petra Franková

Zpět