Lego animace aneb Digitální technologie ve výuce

22. února 2023

Význam digitálních technologií (PC, tablety, mobily, aplikace, sociální sítě atd.) i přes naše (rodičovské, učitelské) výhrady roste. Domníváme se (většinou správně), že s nimi naše děti tráví moc času, že by mohly tento čas využít lépe, a navíc nám kvůli nim unikají do světa, kterému málokdo z nás dospělých zcela rozumí.

Avšak ve škole 21. století se nemůžeme tvářit, že technologie neexistují. Naopak, pokud je chceme a umíme správně uchopit, mohou se stát pomocníkem a efektivním nástrojem ve výuce. Pravda je, že se v této chvíli pedagog/pedagožka dostává do zvláštní pozice: někteří žáci jednoznačně ovládají technologie lépe než on/ona, dokonce coby běžný učitel nemáte šanci tyto šikulky nikdy dostihnout. A tak si necháte od budoucích IT profesionálů poradit. Ale proč ne? Najednou zjistíte, že jsou děti velmi ochotné a nápomocné, že vlastně neztrácíte žádnou „autoritu“. Kde je psáno, že se nemůžeme učit i my, dospělí, od dětí?

A pak přijdete s nápadem animovat lego (popravdě tímto nápadem mě inspirovali lektoři na LŠMU). Propojíte tedy hodinu literatury s animováním figurek. Jednoduše vhodíte do ringu ručník, a necháte děti, ať tvoří.

A jak hodiny probíhaly? Děti nejdříve na tabletech vyplnily kvíz čtenářské gramotnosti – artušovské legendy. Seznámily se v něm s hlavními postavami legend (Artuš, Merlin, Guinevere, Lancelot atd.) a se zásadními dějovými linkami. Následně byly rozděleny do skupinek, domluvily se, který příběh z legend zaznamenají, a animovaly panáčky: fotily je v různých, mírně se od sebe lišících, sekvencích, aby následně použily program, ve kterém snímky převedly do krátkého videa. Děti byly nadšené, mohly využít svou kreativitu, spolupracovaly, bavily se, smály. Nepodstatné detaily, jakože král Artuš je figurka ze Star Wars a Guinevere zase z Lego Friends, nehrály roli. Jako učitelka věřím, že informace získané tímto netradičním způsobem zůstanou dětem v hlavě déle, ne-li celý život.

Lego animaci si pár týdnů poté vyzkoušeli i ti, kteří si v rámci Dne za svobodu (projektového dne) vybrali dílnu právě s tímto obsahem. Pouze žáci 8. ročníků, kteří se už aktivitě věnovali v hodinách literatury, dostali za úkol postavit velkomeziříčský zámek v Minecraftu (ano, opět nápad z LŠMU). V aplikaci Minecraft Education vytvořili skupinky a stavěli tak dlouho, až společnou kooperací památku „zhmotnili“. Ne, opravdu se mě neptejte, jak to dokázali. To by vám lépe řekl třeba žák Peťa Burýšek.

Podtrženo, sečteno. Digitální technologie jsou výborným pomocníkem při získávání a opakování vědomostí v 21.století. Jako učitel však nebudete s největší pravděpodobností tyto technologie učit (tedy pokud nevyučujete předmět IVT), ale (s pomocí žáků) využívat k tomu, abyste zatraktivnili a zefektivnili výuku Vašim moderním dětem např. v předmětu český jazyk.

p. uč. Miroslava Šmerdová

Zpět