Nabídka výukových časopisů do angličtiny PLAY, READY a GATE

3. září 2020

Časopis PLAY  (3. – 5. třída)

Co tě čeká? Časopis Play je zaměřen na začátečníky 8-11 let. Texty sestávají z krátkých vět obsahujících výrazivo ze základní anglické slovní zásoby. Cvičení jsou založena na obrázcích. Každé číslo má vlastní téma, jako např. rodina, cestování apod., které je v celém časopise opakováno. Časopis má především povzbudit a motivovat mladé žáky k učení se angličtiny tím nejjednodušším a nejzábavnějším způsobem.

Cena: Kč 280,- /8 výtisků

Časopis READY  (5. – 7. třída)

Co tě čeká? Každá stránka je zaměřena na jiné téma od přírody přes sport, písničky až ke kvízům. Téměř každá strana je zároveň soutěžním úkolem.

Svoje číslo obdržíš v prvním týdnu příslušného měsíce. Pak máš 3 týdny na plnění úkolů. Koncem měsíce jsou odpovědi hromadně odeslány do redakce. A už zbývá jen držet palce!

Cena: Kč 280,- /8 výtisků

Časopis GATE (7. – 9. třída)

Co tě čeká? Časopis vychází od září do května (8x ve školním roce). V každém čísle najdeš více jako 30 stran kvalitního čtení v různých stupních obtížnosti.

Cena: Kč 280,- /8 výtisků

Podrobnější informace lze také nalézt na www.bridge-online.cz.

Pokud máš chuť bavit se a učit zároveň, odevzdej vyplněnou a podepsanou návratku p. učitelkám angličtiny.

Návratku na zvolený časopis najdeš na nástěnce v 1. patře naší školy, u vyučujících AJ (p. uč. Ryšavé – Pískové, p. uč. Holubové, p. uč. Jaškové) nebo jako odkaz této zprávy na webu naší školy.

Na aktivní čtenáře se těší učitelé AJ

GATE_návratky
PLAY_návratky
READY_návratky

 

 

 

 

 

Zpět