Jednotná přijímací zkouška na SŠ

18. června 2020

Upozorňujeme rodiče, jejichž děti se hlásily na střední školu, že informace k výsledkům jednotné přijímací zkoušky (rozhodování o přijetí, podání zápisového lístku, podání žádosti o nové rozhodnutí aj.) jsou zveřejněny na webu CERMAT ZDE.

Vedení školy

Zpět