Testování zájemců o studium na SŠ

16. dubna 2021

Rodiče žáků byli na třídních schůzkách 13. 4. 2021 informováni o tom, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách na střední školu je negativní test (musí být uskutečněn v posledních 7 dnech před ní) a žádné příznaky onemocnění covid-19.

Testování proběhne v naší škole, vydáme žákovi potvrzení, které při přijímacím řízení ukáže. Střední škola jej zkontroluje a potvrzení si uchazeč ponechá pro další den.

Místo potvrzení o testování od naší školy může mít žák doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb (ne starší než 7 dní), doklad o prodělání covid-19 (ne starší než 90 dní) nebo certifikát o očkování (nejméně 14 dní od poslední vakcíny).

Podrobné informace pro ZŠ k testování uchazečů o SŠ jsou k dispozici na webu MŠMT v dokumentu Informace pro ZŠ k testování uchazečů o střední vzdělávání ve školním roce 2020/2021.

Testování žáků ve škole proběhne v učebně UJN (vstup ze dvora) v těchto termínech:

9.A, 9.B – úterý 27. dubna 2021 od 14.30 do 16.30 hodin
5.A, 7.A, 7.B – čtvrtek 29. dubna 2021 od 14.30 do 16.30 hodin
Žáci 5.B jsou v uvedený den ve škole.

S případnými dotazy se lze obrátit na Mgr. Petru Frankovou (výchovná poradkyně).

Vedení školy

Zpět