Výjezdní zasedání ŽP

10. října 2018

V sobotu 15. 9. 2018 jsme jeli na první výjezdní zasedání žákovského parlamentu do Zastávky u Brna. Ubytovali jsme se ve zdejším Domově dětí a mládeže. Ten byl až úplně na kopci na konci obce.

Nejprve jsme se rozdělili do soutěžních týmů – politických stran. Každá strana si vymyslela název
a vydala se plnit různé záludné úkoly do centra. Bonusový úkol byl tento: vyměnit jablko za něco hodnotnějšího a svou volbu odůvodnit.

Po hravém úvodu jsme diskutovali o tom, jak takový správný parlament funguje a jaký je jeho ideální člen. Shodli jsme se na tom, že náš parlament patří mezi ty dobře fungující.

Každá strana měla namalovat strom. Ten představoval náš parlament. V kořenech jsme napsali, co si myslíme, že je základem ŽP, aby dobře fungoval. Do koruny jsme sepsali, co bychom si přáli, aby byly plody tohoto stromu. Tedy jaká bude náplň činnosti v tomto školním roce. Stromy si můžete prohlédnout v učebně jazyků.

Podvečer jsme strávili sportovně. Našli se ale mnozí, co raději vaří, než běhají za balónem. Ti nám připravili výtečné tortilly! Největší legrace byla je jíst, aniž by se člověk neumazal!

Večer byl poněkud dobrodružný. Trolové ukradli kroniku ŽP a my je museli nejprve porazit a vyluštit záhadu, kde se kronika ukrývala. Klíč od ní byl schován v místním jezeře. Odměna za záchranu kroniky byla sladkou tečkou na závěr. Všichni také získali zápisník člena parlamentu a odznáček.

V neděli už na nás čekal vlak, který nás zavezl domů.

Zapsala: M. Geislerová

Zpět