Zeměpisná olympiáda

16. února 2023

Koncem ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 45 dětí.

Žáci byli podle ročníku rozděleni do tří kategorií.

Šesté ročníky měli kategorii A, sedmé kategorii B, osmé a deváté kategorii C.

Výsledková listina:

KATEGORIE A

  1. Viktorie Gyönyörová 6.B
  2. Filip Hanák 6.B
  3. Jan Nešpor 6.B

KATEGORIE B

  1. Emílie Šarayová 7.B
  2. Jan Proch 7.B
  3. Lukáš Jelínek 7.A

KATEGORIE C

  1. Marek Tomášek 9.A
  2. Vojtěch Vaňhara 8.B
  3. Dean Michajlov 9.A

Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v městském kole.

učitelé zeměpisu

Zpět