Zkouška YLE Movers

20. března 2019

Žákům 5. ročníku, kteří navštěvují kroužek Cambridge Course, nabízíme možnost ukončit kurz mezinárodní jazykovou zkouškou YLE Movers.

Datum konání: pátek 14. června 2019
Cena: 1350 Kč

Zájemci odevzdají panu zástupci Žákovi vyplněnou přihlášku do středy 10. dubna 2019. Přihlášku žáci obdrželi, k dispozici je také ZDE.

Kontakt pro dotazy – zastupce@zshroznova.cz nebo 543211912/kl. 26

Vedení školy

Zpět