Základní informace
  Informace vedení školy
  Školní poradenské pracoviště
  Školní rok 2016/2017
  Dokumenty
  Volnočasové aktivity
  Výuka náboženství
  Akce školy
Důležité sdělení – EŽK
(přečteno: 75x)

Důležité sdělení – EŽK

 

 

Od pondělí 19. 9. 2016 probíhá odesílání přístupových údajů rodičům (3. – 9. ročník) a žákům (5. – 9. ročník) do nové elektronické žákovské knížky.

 

S podrobnějšími informacemi k systému Edookit byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách na začátku září.

 

Informační leták najdete ZDE.

 

K přístupu do EŽK můžete také použít odkaz na školním webu na horní liště Elektronická žákovská knížka.

 

Vedení školy( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Důležité sdělení – vznik ŠPP
(přečteno: 45x)

Důležité sdělení – vznik ŠPP

 

 

Podle nové legislativy vzniklo na ZŠ Hroznová od 1. 9. 2016 Školní poradenské pracoviště. Jeho součástí je výchovné poradenství, metodik prevence a kariérní poradenství. Bližší informace o personálním obsazení, náplni práce a přijímacím řízení najdete nově v levé liště pod hlavičkou Školní poradenské pracoviště.

 

Lenka Pajgrtová, vedoucí ŠPP

 ( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Přírodovědný klokan
(přečteno: 11x)

Přírodovědný klokan

 

 

Ve čtvrtek 13. 10. 2016 se na naší škole konala soutěž Přírodovědný klokan pro zájemce o přírodní vědy z 8. a 9. ročníků. Na soutěžící čekalo 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a všeobecných znalostí. Úlohy byly rozděleny do 3 kategorií podle obtížnosti a byly bodované. Za každou chybnou odpověď se 1 bod odčítal. Žáci mohli získat maximálně 120 bodů. Do soutěže se přihlásilo celkem 23 žáků, z nichž lze polovinu pokládat za úspěšné řešitele, protože získali víc než 50 bodů.

 

Na prvním místě se umístil Petr Špringl z 9.A se 79 body, druhé místo obsadil Pavel Beck z 8.B se 74 body a třetí byl Alexander Uher z 9.A, který získal také 74 bodů, ale datum narození ho posunulo na další příčku.

 

Soutěžícím blahopřejeme a doufáme, že se podařilo vzbudit jejich zájem o technické a přírodovědné obory.

 

Markéta Kernstocková, Blanka Kubů, Alena Toulová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Dějepisná exkurze Praha
(přečteno: 9x)

Dějepisná exkurze Praha

 

 

Jako každoročně navštívili žáci 7. tříd naše hlavní město, aby pod vedením skvělého pana průvodce na vlastní oči viděli krásy Pražského hradu, Valdštejnské zahrady, Staroměstského náměstí. K celé akci také neodmyslitelně patří cestování – vlakem, metrem, lodí. Při plavbě po Vltavě bylo mnoho památek a krásných zákoutí na dosah ruky.

 

Všichni teď máme na dlouhou dobu na co vzpomínat.

 

Fotky k nahlédnutí ZDE

 

Milena Holubová, Vlado Papík , Andrea Morkusová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Sportovní den se žáky ZŠ Brno, Hroznová 1
(přečteno: 8x)

Sportovní den se žáky ZŠ Brno, Hroznová 1

 

 

V pátek 23. září 2016 se v brněnském parku poblíž Anthroposu uskutečnila již po dvanácté tradiční akce - Sportovní den pro žáky Základní školy Brno, Hroznová 1. Pro děti ze druhých až pátých tříd prvního stupně byl připraven zajímavý program v podobě soutěžení ve třech sportovních disciplínách. Chlapci i děvčata tak měli možnost ukázat své dovednosti ve sprintu na 50 metrů, v hodu tenisovým míčkem a ve skoku z místa. Sportovní den se vydařil po všech stránkách. V úterý 27. září jsme v tělocvičně školy vyhlásili nejlepší sportovce. S organizací soutěže vydatně pomáhaly žákyně 8.A. Děkujeme jim a počítáme s jejich pomocí i v příštím roce. Akce se uskutečnila pod vedením neziskového spolku Vlaštovky Brno z. s.

 

Děkujeme panu Michalu Svobodovi za každoroční organizaci soutěže a za podporu našeho atletického soutěžení.

 

Fotografi jsou zde.

 

Výsledková listina je zde.

 

Renata Vinterlíková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Laboratorní práce z chemie
(přečteno: 9x)

Laboratorní práce z chemie

 

 

Ve středu 12. října 2016 si žáci devátých tříd při laboratorní práci z chemie vyzkoušeli na běžně dostupných látkách v domácnosti, jaké mají pH, nebo-li zjišťovali pomocí pH papírků a indikátorů, jestli se jedná o látku kyselou, či zásaditou. Z jejich výsledků vyplynulo, že donesli nejčastěji látky kyselé.

 

Fotografie jsou zde.

 

Petra Franková, vyučující chemie( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

PišQworky – školní kolo
(přečteno: 12x)

PišQworky – školní kolo

 

 

V úterý 27. září se zájemci z řad žáků osmých a devátých tříd zúčastnili školního kola v pišQworkách. Z pěti nejlepších hráčů byl vytvořen tým, který naši školu bude reprezentovat v oblastním kole, které se koná 24. října na Gymnáziu Slovanské náměstí. Soutěž pořádá Student Cyber Games z. s. dlouhodobě se zaměřující na rozvíjení dovedností školáků prostřednictvím netradičních soutěží.

 

Tým pěti nejlepších tvoří: Vendy Seďová, Kristián Chytil, Anna Kytlicová (8. třída), Tomáš Deiss, Michal Pazdera (9. třída).

 

Fotky jsou tady.

 

Petra Franková, Markéta Kernstocková( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Jazykový zájezd Anglie 13. – 20. května 2017
(přečteno: 46x)

Jazykový zájezd Anglie 13. – 20. května 2017

 

 

Na základě zjištěného zájmu pokračuji v realizaci jazykového zájezdu žáků druhého stupně naší školy do Anglie.

 

Během měsíce září jsem obdržel informační materiály a závazné přihlášky. Konečná cena bude upřesněna dle ceny vstupu do Harry Potter Studios v Londýně a neměla by přesáhnout 12500 Kč.

 

Z důvodu vysokého počtu přihlášených žáků se zájezdu budou moci zúčastnit pouze žáci z 8. – 9. ročníku.

 

Žáci dostali podrobnější informace k zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy 4000 Kč. Po důkladném prostudování přiložených materiálů je záloha splatná nejpozději do 15. října.

 

Žák ukáže v kanceláři školy doklad o zaplacení (ústřižek složenky, potvrzení o bankovním převodu apod.), přinese řádně vyplněnou přihlášku pro studenta a obdrží pořadové číslo účastníka zájezdu. Žáci od 49. místa výše jsou náhradníci.

 

Leták je ZDE, informace pro rodiče ZDE, přihláška+storno podmínky+pojištění ZDE a program ZDE.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cambridge Course – doplňující informace
(přečteno: 47x)

Cambridge Course – doplňující informace

 

 

Cambridge Course – doplňující informace

 

Všechny kurzy začínají od 3. října 2016.

 

Termíny:

  • 3. třída pondělí 13.15 – 14.00 hod. nebo 14.15 – 15.00 hod.
  • 4. třída úterý 13.15 – 14.00 hod.
  • 5. třída středa 13.15 – 14.00 hod.

 

Žáci 3. a 4. tříd, kteří chodí do družiny, budou odvedeni na výuku. Po hodině se v doprovodu pedagoga vrátí. Děti, které do družiny nechodí, počkají před začátkem výuky ve vestibulu školy.

 

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených dětí z 3. tříd a snaze vyhovět zájmu rodičů jsou děti rozděleny do 2 skupin. Ve 4. třídě bude výuka probíhat ve spolupráci p. uč. Balcaříka a p. uč. Skácelové.

 

Psací potřeby, učebnici (3. třídy a noví žáci teprve dostanou) a přezůvky vždy s sebou.

 

Rodiče již obdrželi informace k zaplacení kurzu.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Adaptační pobyt 6. B – Jedovnice
(přečteno: 47x)

Adaptační pobyt 6. B – Jedovnice

 

 

V pondělí 19. září jsme se vydali na adaptační pobyt do Jedovnic. Po příjezdu jsme se ubytovali a seznámili s instruktory, kteří se nám věnovali po celou dobu pobytu a vymýšleli nám zábavný program. Při seznamovacích hrách si konečně někteří zapamatovali jména svých spolužáků. Po výborném obědě jsme si zahráli hry s kolíčky a hru na pašeráky, která sklidila u všech největší úspěch. Po večeři jsme si všichni ověřili své znalosti v oboru pohádek, seriálů a filmových písní.

 

Po ranním vstávání jsme se protáhli při taneční rozcvičce. Po snídani jsme absolvovali disciplíny – lukostřelba, americké foukačky a bullring (přenášení tenisáku). Po obědě nás čekala cesta domů, odjížděli jsme plni zážitků.

 

Fotografie z výletu najdete ZDE.

 

Petra Franková, Miroslava Geislerová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Dějepisná exkurze 9. tříd – Polsko
(přečteno: 53x)

Dějepisná exkurze 9. tříd – Polsko

 

 

V rámci výuky dějepisu pořádáme v listopadu 2016 pro žáky 9. ročníku výlet do Polska. Hlavním cílem akce je návštěva památek světového významu – koncentrační tábor Osvětim, solné doly ve Vieličce a město Krakov.

 

Leták s podrobnými informacemi a přihláškou děti obdržely, najdete jej také ZDE.

 

Zájemci přinesou vyplněnou návratku p. uč. Balcaříkovi nebo Bilíkovi do pondělí 3. října. Následně budou v případě volných míst osloveni žáci 8. tříd. Cena zájezdu 1800 Kč je splatná nejpozději do 1. listopadu.

 

V případě dotazů se obracejte na 543211912/kl.26 nebo balcarik@zshroznova.cz

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Volby do žákovského parlamentu
(přečteno: 54x)

Volby do žákovského parlamentu

 

 

Již třetím rokem pracuje na naší škole žákovský parlament (ŽP). Žáci se snaží přicházet s novými nápady, pomáhat při organizaci akcí a informovat o nich třídy. Zástupci 5. – 9. tříd se pravidelně setkávají na zasedání ŽP, aby diskutovali o aktuálních školních událostech.

 

Začátkem září proběhly volby do žákovské samosprávy. Každý měl možnost přihlásit se se svým volebním programem, obhájit jej ve třídě a snažit se získat hlasy spolužáků. Následně se konaly volby, které jsou zjednodušenou obdobou klasického demokratického hlasování. Všichni žáci obdrželi hlasovací lístky s kandidáty, volili za plentami a svůj hlas vhodili do urny.

 

Výsledky voleb najdete ZDE.

 

Fotografie jsou ZDE.

 

Gratuluji zvoleným zástupcům tříd a děkuji p. uč. Geislerové, Frankové a Machátové za organizaci voleb. Účast ve volbách byla ještě vyšší než minulý rok a dosáhla 87%.

 

První zasedání nově zvoleného žákovského parlamentu se uskutečnilo v úterý 13. září 2016. Mimo jiné jsme začali připravovat tradiční podzimní výjezdní zasedání, kde se budeme věnovat plánování naší práce na celý školní rok.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Lyžařský výcvikový kurz
(přečteno: 64x)

Lyžařský výcvikový kurz

 

 

Pro žáky 7. třídy je připraven tradiční lyžařský výcvikový kurz. Pokud nebude kapacita zcela zaplněna, mohou jet i žáci vyšších ročníků.

 

Ubytování: penzion Terezka, Dolní Morava

 

Datum: od 26. února do 3. března 2017

 

Cena: 5 500,-Kč – zahrnuje ubytování, stravu /plná penze, pobyt začíná večeří a končí obědem/, dopravu a 5-ti denní skipas.

 

Zálohu 1 000,-Kč je nutno uhradit do 25.9.2015 ( tato záloha není vratná ).

 

Kapesné: dle zvážení rodičů, doporučujeme 300,00 Kč ( limonády, cukrovinky, jízda na bobové dráze,… )

 

Vybavení: sjezdové lyže a hole nebo snowboard, lyžařská přilba, pro přepravu vak na lyže, lyžařské boty

 

Před kurzem je třeba odevzdat potvrzení o seřízení lyží a vázání.

 

Přihlášky na kurz je třeba odevzdat do 14.9.2016.

 

Blanka Kubů a Vlado Papík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Jazykový zájezd do Anglie
(přečteno: 75x)

Jazykový zájezd do Anglie

 

 

Ve školním roce 2016/2017 opět hodláme pro žáky II. stupně uspořádat zájezd do Anglie. Děti v týdnu od 12. 9. obdržely informační letáky, v případě zájmu je potřeba odevzdat návratku vyučujícímu anglického jazyka do středy 21. září.

 

Přednostně budou vybírání žáci vyšších ročníků. Informační leták najdete ZDE.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cambridge Course 2016/2017
(přečteno: 68x)

Cambridge Course 2016/2017

 

 

I v tomto školním roce bude v 3. - 5. ročníku probíhat přípravný jazykový kurz na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE MOVERS. Letáčky s informacemi rodiče již obdrželi, k nahlednutí jsou ZDE.

 

Upřesněné termíny jednotlivých kroužků a podklady k platbě obdrží přihlášení žáci do konce září 2016.

 

Luděk Balcařík( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Časopisy pro výuku angličtiny R&R a GATE
(přečteno: 80x)

Časopisy pro výuku angličtiny R&R a GATE

 

 

Nabídka dvou skvělých časopisů pro studium angličtiny pokračuje i v tomto školním roce. R&R Co tě čeká? Každá stránka časopisu je zaměřena na jiné téma od přírody přes sport, písničky až ke kvízům. Téměř každá strana je zároveň soutěžním úkolem.

 

Časopis vychází jednou měsíčně (10x ve školním roce). Každé číslo obdržíš v prvním týdnu příslušného měsíce. Pak máš 3 týdny na plnění úkolů. Koncem měsíce jsou odpovědi hromadně odeslány do redakce. Pak už zbývá jen držet palce ke slosování!!

 

Cena: Kč 250,- /10 výtisků

 

GATE Co tě čeká? Časopis vychází od září do května. V každém čísle najdeš více než 30 stran kvalitního čtení v různých stupních obtížnosti. Některé strany jsou zároveň soutěžními úkoly, na které se odpovídá pomocí e-mailu. Časopis má také podporu na webových stránkách.

 

Cena: Kč 250,- /8 výtisků

 

Pokud máš chuť bavit se a učit zároveň, odevzdej vyplněnou a podepsanou návratku/y p. uč. Holubové do 9. 9. 2016.

 

Návratky ke stažení ZDE, nebo k vyzvednutí v kabinetě jazyků. Celoročně také najdeš informace na nástěnkách u kabinetu spol. věd v 1. patře.

 

Užitečné informace nalezneš také na www.bridge-online.cz

 

Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

Cizojazyčná knihovna
(přečteno: 68x)

Cizojazyčná knihovna

 

 

V průběhu září opět otevírá anglická knihovna. Zváni jsou všichni žáci 3. – 9. tříd, kteří si mohou vybrat z řady více než 200 zajímavých titulů anglické literatury. Seznam k nahlédnutí ZDE. Nabízené knihy jsou v několika stupních obtížnosti, některé jsou také doplněny audio nahrávkami.

 

Nově zařazené knihy byly zakoupeny z výtěžku vystoupení žáků 3. tříd The Day of Colours, které proběhlo v květnu loňského školního roku. Foto nových knih ZDE.

 

Již od první návštěvy knihovny můžete soutěžit O NEJPILNĚJŠÍHO ČTENÁŘE a získat jednu ze skvělých cen!

 

Půjčování knih i časopisů je bezplatné. Řád knihovny k nahlédnutí ZDE.

 

Otevírací doba: každé úterý o velké přestávce od 9:40 do 9:55, zahájení dne 9. 6. 2016

 

Místo: UJN ve 2. patře.  

 

Těším se na všechny čtenáře!

 

Milena Holubová( Celý dokument | Informačný e-mail Vytisknout dokument )

  Žákovský parlament
Žákovský parlament
  Projekt Erasmus+
  Projekt města Brna
  Projekt JmK + SPŠCH
Projekt EU
  Fotogalerie
  Jídelníček
  Literární kavárna
  Projekt Whodunit
  Archiv akcí 2015/2016
  Archiv akcí 2014 / 2015
  Archiv akcí 2013/2014
  Archiv akcí 2012/2013
  Archiv akcí 2011/2012
  Archiv akcí 2010/2011